Ga naar de inhoud

HERMANS
CIRCULARITEIT

Één van de belangrijkste speerpunten uit het nationale klimaatakkoord is grootschalige verduurzaming van de huidige Nederlandse woningvoorraad.

Tot 2030 moeten er 1,5 miljoen bestaande woningen worden verduurzaamd

Verouderde woningen en appartementencomplexen moeten aangepast worden zodat zij voldoen aan de strengere energetische prestatie eisen.

isolatieglas VORMT één van de voornaamste afvalstromeN

Op dit moment verdwijnen verouderde vlakglasproducten op grote schaal in de glasbak. Dit resulteert in onnodige en kostbare milieuschade.

Hermans GROEP INVESTEERT jaarlijks in onderzoek & ontwikkelingswerk

Hierbij werken wij intensief samen met woningcorporatie Stadgenoot en verschillende innovatieve ketenpartners om een antwoord te vinden op de onderzoeksvragen.

HERMANS GROEP EN VERDUURZAMING

Tot 2030 moeten er 1,5 miljoen bestaande woningen worden verduurzaamd om te voldoen aan de vastgestelde strengere energetische prestaties eisen. Woningcorporaties worden geacht hierin een leidende rol te vervullen. Verouderde woningen en appartementencomplexen moeten zodoende aangepast worden dat zij voldoen aan de strengere energetische prestatie eisen. Het isoleren van de sociale woningbouwvoorraad, en daarmee verduurzaming van gevels en het vervangen van beglazing, is hierin een centrale opgave.

“Wie op een verantwoorde en toekomstbestendige manier wil renoveren nu en in de toekomst móet circulair denken en innoveren.”

Binnen deze grootschalige verduurzamingsopgave vormt isolatieglas één van de voornaamste afvalstromen. Wij zien in de huidige praktijk dat vervanging van beglazing in de huidige renovatieaanpak nog veelal gepaard gaat met beduidende materiaalverspilling. Met het oog op verbetering van de energetische prestaties van de gevel wordt er op dit moment nog veelal vanuit een sterk lineaire gedachte gewerkt. Dat moet anders vinden wij. Het beoogde eindresultaat wordt zo op dit moment weliswaar gerealiseerd maar er wordt in de huidige renovatiepraktijk geen rekening gehouden met problemen die ontstaan aan de achterkant. Op dit moment verdwijnen verouderde vlakglasproducten die op grote schaal worden vervangen namelijk in de glasbak. Deze kostbare producten worden weliswaar gerecycled maar dit verwerkingsproces resulteert uiteindelijk in verminderde materiaalkwaliteit en onnodige milieuschade. Dit terwijl deze gebruikte producten vaak nog van beduidende technische kwaliteit en uitstekend herbruikbaar zijn.

In lijn met de ambities van de Gemeente Amsterdam, streeft Hermans ernaar om in 2030 de huidige materiaalverspilling binnen de eigen bedrijfsvoering te halveren. Om dit te realiseren investeert Hermans jaarlijks in onderzoek & ontwikkelingswerk op het gebied van circulariteit en duurzame glasinnovatie.

In 2017 won Hermans de eerste prijs in de prijsvraag Op Weg naar een Circulaire stad van de Gemeente Amsterdam. In dit project werkten wij intensief samen met woningcorporatie Stadgenoot en verschillende innovatieve ketenpartners om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag: “Hoe kunnen wij op een circulaire & kostenefficiënte manier sloophout en dubbelglas uit onze gezamenlijke renovatieprojecten hoogwaardig herbestemmen?”. Het resultaat; een drietal hoogwaardige & volledig functionele prototypen voor een 100% circulair kozijn en beglazing.

Hiermee toonden wij destijds al aan dat het theoretisch mogelijk is om op kostenefficiënte wijze sloophout en dubbelglas uit onze gezamenlijke renovatieprojecten hoogwaardig te herbestemmen. Sindsdien is Hermans achter de schermen druk in de weer om het daadwerkelijk hergebruik van vlakglasproducten tot praktische realiteit te maken met een reeks marktconforme producten en een opleidingsprogramma voor circulaire glasspecialisten. Zo geven wij in samenwerking met enkele vaste ketenpartners (waaronder de TU Delft) vorm aan het glasvak van de toekomst en een volledig circulaire glassector in 2050.

op de hoogte blijven?

Ontvang automatisch het laatste nieuws van de Hermans Groep en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

TOP

Direct meer weten over Hermans Circulariteit?

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Ontvang het laatste nieuws.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Hermans.com gebruikt jouw e-mailadres alleen om de nieuwsbrief te verzenden. Je kunt jezelf te allen tijde uitschrijven.

Inloggen

HERMANS INTERN

Direct meer weten over Hermans Opleidingscentrum (HOC)?

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Direct meer weten over Cebro Milieutechniek?

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Direct meer weten over Hermans Vastgoedservice 24/7?

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Direct meer weten over kraanverhuur-bereikbaarheidsmaterieel?

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Direct meer weten over Hermans Glasschade 24/7?

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Direct meer weten over Hermans Glasprojecten?

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Direct meer weten OVER de Hermans Groep?

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Vul jouw gegevens hieronder in.