ONZE CERTIFICERINGEN

Veiligheid en hoge kwaliteitsstandaarden

In de dienstverlening van de Hermans Groep staat kwaliteit en veiligheid voorop. Al het werk dat wij leveren, voldoet aan hoge kwaliteitsstandaarden. Wij werken volgens de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast nemen wij de veiligheid van onze medewerkers, opdrachtgevers, bezoekers en passanten zeer serieus. Veilig werken is een belangrijk thema binnen onze organisatie. Onze medewerkers komen gezond naar het werk en we willen dat iedereen na het werk weer gezond naar huis gaat.

We beschikken over diverse certificeringen en voldoen aan meerdere keurmerken om aan te tonen dat we kwalitatief en veilig werken. Jaarlijks worden al onze bedrijfsprocessen door auditoren van de certificerende instellingen geauditeerd. Bekijk onderstaand een overzicht van de certificeringen en keurmerken van de Hermans Groep.

TÜV VCA*

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een certificaat dat de Hermans Groep helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen op de werkvloer te verminderen. Met VCA* tonen wij aan dat al onze technici VCA-gecertificeerd zijn en er op alle afdelingen van onze organisatie wordt toegezien op de naleving van veilig en gezond werken. Jaarlijks wordt onze organisatie opnieuw beoordeeld.

Recycled glass

Door gebruik te maken van materialen die nog voldoende goed zijn voor hergebruik, willen wij ons steentje bijdragen aan een duurzame toekomst. Onze missie bestaat uit het helpen van onze klanten om grondstoffen te hergebruiken en daarmee de wereld aantoonbaar beter te maken. Oud (enkel) glas wordt door Hermans op efficiënte wijze gerecycled voor hergebruikt isolatieglas welke zelf ook bijdraagt aan verduurzaming en kostenbesparing.

DUURZAAM HERSTEL

De Hermans Groep vindt het steeds belangrijker om een bijdrage te leveren aan een betere samenleving en een beter milieu. Duurzaam ondernemen is immers een manier van ondernemen die op de langere termijn houdbaar is. Minder energieverbruik, duurzame inzetbaarheid van personeel, hergebruik, efficiency en recycling zijn de kernwoorden van dit programma. De Hermans Groep wordt jaarlijkse geauditeerd door geaccrediteerde auditorganisaties.

GBO VAKCERTIFICAAT

Een glasmonteur moet kennis hebben van gehard glas en gelaagd glas en de daarbij behorende montage technieken en regels. Tevens moet een glasmonteur kennis hebben van beslag, hang- en sluitwerk en de te gebruiken gereedschappen. Tevens wordt van onze medewerkers verwacht op de hoogte te zijn van alle van toepassing zijnde normen en het werk veilig en gezond uitvoert.

ASCERT SC-530

Om asbest te verwijderen moet een asbest-medewerker kennis hebben van de risico’s. Daarom mogen alleen medewerkers die in het bezit zijn van een persoonscertificaat deze werkzaamheden uitvoeren. Er is een persoonscertificaat voor de Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) en een voor de Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en worden regelmatig geauditeerd.

TÜV SC-530

Verwijdering van asbest is in Nederland aan strenge regels in wetgeving gebonden, om verspreiding van asbest naar de mens en zijn omgeving te voorkomen. Bedrijven in de bouw- en sloopbranche dienen daarom in het bezit te zijn van een Procescertificaat Asbestverwijdering om asbestsaneringsprojecten in risicoklasse 2 en 2a te mogen uitvoeren.