Hermans en het milieu

Hermans neemt verantwoordelijkheid en is bereid een rol als koploper te vervullen. Onze missie; een volledig circulaire glasketen in de nabije toekomst. Dit betekent dat wij streven naar een volledig CO2 neutrale bedrijfsvoering zónder afval en onnodige materiaalverspilling in 2050.

Om dit te realiseren investeert Hermans jaarlijks in onderzoek & ontwikkelingswerk op het gebied van circulariteit en duurzame glasinnovatie. In afgelopen jaren is dankzij onze inspanningen in verschillende samenwerkingsprojecten en ontwikkelingstrajecten indrukwekkende vooruitgang geboekt.